สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกรุงเทพมหานคร Evaluation of the coronavirus disease 2019 surveillance system in Bangkok
- นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
- หัวเรื่อง: โรคติดเชื้อ--การประเมิน
- วันที่เผยแพร่: 10/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มแรงงานต่างด้าว ในเขตเมือง
- นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
- หัวเรื่อง: โรคติดเชื้อ
- วันที่เผยแพร่: 10/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
รายงานการสอบสวนการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 16 เมษายน 2563
- นาธาน กุลภัทรเวท
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคติดเชื้อ
- วันที่เผยแพร่: 05/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของหน่วยงานบริการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (Health Faclities quality assurance system development to prevent and control SARS-CoV-2 for health workers)
- อรพันธ์ อันติมานนท์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โควิด-19 -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
Healthcare Resource Utilization and Healthcare Costs of COVID-19 Patients in A Tertiary Care Public Hospital : A Retrospective Cohort Study in Thailand.
- Jirapong Leeyaphan.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: Covid-19.
- วันที่เผยแพร่: 21/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
Clincal characteristics of patients hospitalized with coronavirus disease,Thailand.
- Wannarat A.Pongpirul.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. Corona virus 2.Covid-19
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
รายงานผลการศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ.2563.
- ศศภัสส์ โกมล.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โควิด-19 -- การบริหารจัดการ.
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบการบูรณาการทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด 19 เชิงรุกในชุมชนกรุงเทพมหานคร
- รุจิรา ตระกูลพัว.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โควิด-19
- วันที่เผยแพร่: 18/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
การสอบสวนการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้เดินทางจากประเทศคูเวตเพื่อเข้ารับการกักตัวที่ State Quarantine แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2563.
- จตุพร ทิพยทิฆัมพร.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14