สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง

หน้า:

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (1)
การบริหาร (25)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (2)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
พิษสุนัขบ้า (3)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (18)
หนอนพยาธิ (2)
อื่นๆ (48)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการบาดเจ็บ (1)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (46)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (20)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (49)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (11)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (22)
โรคไม่ติดต่อ (24)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (2)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14