กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ผู้บริหาร  >  นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ การนัดหมาย สรุป บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  พฤศจิกายน 2564      นัดหมายวันนี้   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2
2
1
3
2
4
3
5 6
7 8
1
9
2
10 11
1
12
1
13
14 15 16
1
17
1
18 19 20
21 22 23 24
2
25 26
1
27
28 29
2
30
3
นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
1 พฤศจิกายน 2564  
 
1 พฤศจิกายน 2564  09:30 - 1 พฤศจิกายน 2564  15:00
เรื่อง : ประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานเป้าหมาย และรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   ระบบ Zoom
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   

 
1 พฤศจิกายน 2564  15:30 - 1 พฤศจิกายน 2564  16:30
เรื่อง : ประชุมปรึกษาหารือนิทรรศการ โควิด 19 ณ พื้นที่บันไดระหว่างชั้น 7 - ชั้น8
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   

 
 
 
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator