ผู้บริหาร  >  นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

การนัดหมาย สรุป  
บันทึกการนัดหมาย | กลับหน้าแรก
  พฤศจิกายน 2564     งานวันนี้
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2
2
1
3
2
4
3
5 6
7 8
1
9
2
10 11
1
12
1
13
14 15 16
1
17
1
18 19 20
21 22 23 24
2
25 26
1
27
28 29
2
30
3
 1 พฤศจิกายน 2564  

 
   
 วันที่-เวลา :   1 พฤศจิกายน 2564  09:30 - 1 พฤศจิกายน 2564  15:00
 เรื่อง :   ประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานเป้าหมาย และรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   ระบบ Zoom
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   
 
  รหัสยกเลิก

 
   
 วันที่-เวลา :   1 พฤศจิกายน 2564  15:30 - 1 พฤศจิกายน 2564  16:30
 เรื่อง :   ประชุมปรึกษาหารือนิทรรศการ โควิด 19 ณ พื้นที่บันไดระหว่างชั้น 7 - ชั้น8
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   
 
  รหัสยกเลิก

 
 
บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  *** สำหรับเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล
 
เรื่อง :
สถานที่ :
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
รายละเอียด :
   
ที่ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
รหัสสำหรับยกเลิก   - ใช้สำหรับยกเลิกการนัดหมาย
 
 

กลับหน้าแรก
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001