กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ผู้บริหาร
ค้นหา
3 กรกฎาคม 2565
07:00 - 10:30 เรื่อง: Morning Brief
  สถานที่: ห้องประชุมอธิบดี ชั้น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค
  ผู้บริหาร: นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
 • ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
08:30 - 16:30 เรื่อง: อบรมหลักสูตร นบส.1 รุ่นที่ 96
  สถานที่: โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี , โรงแรมแมริออท รีสอร์ท จ.ระยอง โรงแรมคลาสสิค คามิโอ และระบบออนไลน์บ
  ผู้บริหาร: นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์
 • ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
10:00 - 18:00 เรื่อง: ประชุมระดับสูงสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน
  สถานที่: ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  ผู้บริหาร: แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์
 • ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ
13:30 - 16:30 เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่2/2565
  สถานที่: Webex
  ผู้บริหาร: นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด
 • ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
18:00 - 06:00 เรื่อง: ประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนฯ
  สถานที่: นครนิวยอร์ก นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  ผู้บริหาร: นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
  หน้า :   1 กลับหน้าแรกขึ้นด้านบน