ผู้บริหาร  >  นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า

การนัดหมาย สรุป  
บันทึกการนัดหมาย | กลับหน้าแรก
  ตุลาคม 2564     งานวันนี้
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
2
7
2
8
2
9
1
10
1
11
1
12
3
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
2
30
1
31
1
 24 ตุลาคม 2564  

 
   
 วันที่-เวลา :   24 ตุลาคม 2564  07:00 - 24 ตุลาคม 2564  10:30
 เรื่อง :   Morning Brief
สถานที่ :   ห้องประชุมอธิบดี ชั้น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค
รายละเอียด:   ตามหนังสือ สธ 0401.2/ว 694 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2563
ประชุม Morning Brief โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์และจัดการตอบโต้ภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกวัน
     
ที่ติดต่อ :   สิริกร หาธรรมมี
โทรศัพท์ :   3277
   
 
  รหัสยกเลิก

 
 
บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  *** สำหรับเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล
 
เรื่อง :
สถานที่ :
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
รายละเอียด :
   
ที่ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
รหัสสำหรับยกเลิก   - ใช้สำหรับยกเลิกการนัดหมาย
 
 

กลับหน้าแรก
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001