กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ผู้บริหาร  >  นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร การนัดหมาย สรุป บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  พฤษภาคม 2565      นัดหมายวันนี้   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
4
3
4
4 5
3
6
2
7
8 9
6
10
5
11
3
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
4
18
3
19
3
20
3
21
22
1
23
7
24
5
25
4
26
3
27
5
28
29 30
5
31
2
นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
27 พฤษภาคม 2565  
 
27 พฤษภาคม 2565  07:00 - 27 พฤษภาคม 2565  07:30
เรื่อง : Morning Brief
สถานที่ :   ห้องประชุมอธิบดีกรมควบคุมโรค
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   เลขานุการ
โทรศัพท์ :   3227
   

 
27 พฤษภาคม 2565  07:30 - 27 พฤษภาคม 2565  09:00
เรื่อง : EOC กระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ :   ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวง
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   เลขานุการ
โทรศัพท์ :   3227
   

 
27 พฤษภาคม 2565  09:30 - 27 พฤษภาคม 2565  16:30
เรื่อง : เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)
สถานที่ :   ระบบออนไลน์
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   เลขานุการ
โทรศัพท์ :   3227
   

 
27 พฤษภาคม 2565  10:30 - 27 พฤษภาคม 2565  12:30
เรื่อง : ประธานปิดอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตราย (JIT โรคติดต่ออันตราย)
สถานที่ :   โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัสแวนด้า แกรนด์
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   เลขานุการ
โทรศัพท์ :   3227
   

 
27 พฤษภาคม 2565  14:30 - 27 พฤษภาคม 2565  17:00
เรื่อง : Discussion on Research Priorities for the new CDC Research Hub in Thailand
สถานที่ :   ระบบออนไลน์
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   เลขานุการ
โทรศัพท์ :   3227
   

 
 
 
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator