กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ผู้บริหาร  >  นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ การนัดหมาย สรุป บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  พฤษภาคม 2565      นัดหมายวันนี้   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
1
4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17
3
18
1
19
1
20
1
21
22 23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
29 30
3
31
2
นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
26 พฤษภาคม 2565  
 
25 พฤษภาคม 2565  09:00 - 26 พฤษภาคม 2565  16:30
เรื่อง : อบรมสัมมนาวิชาการด้านการบริหารงานภาครัฐ ฯ (eGovernment Forum 2022)
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้จัด รูปแบบออนไลน์
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   

 
26 พฤษภาคม 2565  09:00 - 27 พฤษภาคม 2565  16:30
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามวาระความมั่นคงทางสุภาพโลกฯ
สถานที่ :   รร. The Galla Ranong จ.ระนอง
รายละเอียด:   สนง.ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้จัด
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   08 6354 2445
   

 
 
 
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator