กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ผู้บริหาร
ค้นหา
3 ตุลาคม 2566
08:00 - 16:30 เรื่อง: ปฏิบัติราชการที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
  สถานที่: สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
  ผู้บริหาร: นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์
 • ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
09:00 - 12:00 เรื่อง: ประชุมเสนอโครงการศูนย์การเเพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบำราศนราดูร
  สถานที่: ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
  ผู้บริหาร: นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
09:00 - 16:30 เรื่อง: หลักสูตรอบรมระยะสั้น TRAFFIC SAFETY MANAGENET : TSM การจัดการความปลอดภัยทางถนน
  สถานที่: online zoom
  ผู้บริหาร: แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร
 • ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  หน้า :   1 กลับหน้าแรกขึ้นด้านบน