กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ผู้บริหาร
ค้นหา
1 เมษายน 2566
06:00 - 20:00 เรื่อง: ศึกษาดูงานเรียนรู้กิจกรรมป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ ณ เมือง มาร์กเซย
  สถานที่: ประเทศฝรั่งเศส
  ผู้บริหาร: นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค
08:30 - 16:30 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยาระดับเขต 5
  สถานที่: โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี
  ผู้บริหาร: แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
 • ผู้อำนวยการกองวัณโรค
09:00 - 16:30 เรื่อง: ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมระบบสาธารณสุขในเรือนจำ รุ่น 4 / 1
  สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ผู้บริหาร: นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
09:00 - 17:00 เรื่อง: ศึกษาดูงานเรียนรู้กิจกรรมควบคุมป้องกันอุบัติเหตุ
  สถานที่: ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  ผู้บริหาร: แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์
 • ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ
  หน้า :   1 กลับหน้าแรกขึ้นด้านบน