กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ผู้บริหาร  >  นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ การนัดหมาย สรุป บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  พฤษภาคม 2565      นัดหมายวันนี้   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
1
4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17
3
18
1
19
1
20
1
21
22 23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
29 30
3
31
2
นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
17 พฤษภาคม 2565  
 
17 พฤษภาคม 2565  09:00 - 17 พฤษภาคม 2565  14:30
เรื่อง : ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   ผ่านระบบ Zoom
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   

 
17 พฤษภาคม 2565  09:00 - 19 พฤษภาคม 2565  16:30
เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตเพื่อสร้างความมั่นคง ฯ (การระบาดของโรคโควิด -19)
สถานที่ :   รร.ลาวิลล่า บูทิคโฮเทล จ.สระแก้ว
รายละเอียด:   วิทยากร
THOHUN ผู้จัด
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   08 6354 2445
   

 
17 พฤษภาคม 2565  13:00 - 17 พฤษภาคม 2565  16:30
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานการถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดการภาวะฉุกเฉินฯ กรณีโควิด 19 ครั้งที่ 2
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   ครฉ.ผู้จัด ผ่านระบบ Zoom
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   

 
 
 
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator