กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ผู้บริหาร  >  นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ การนัดหมาย สรุป บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  ธันวาคม 2564      นัดหมายวันนี้   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
1
2 3
2
4
5 6 7 8
1
9
1
10 11
12 13
1
14 15
2
16
2
17
1
18
19 20 21
2
22
1
23
2
24
1
25
26 27
1
28
1
29 30 31
นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
23 ธันวาคม 2564  
 
23 ธันวาคม 2564  11:00 - 23 ธันวาคม 2564  14:00
เรื่อง : ประชุมพัฒนาศักยภาพ ฯ
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   วิทยากร ผ่านระบบ Zoom
บรรยายหัวข้อ : สื่อสารความเสี่ยง และลดความขัดแย้งในองค์กร
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   

 
23 ธันวาคม 2564  13:30 - 23 ธันวาคม 2564  16:00
เรื่อง : ประชุมพิจารณาแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่มีผลต่อความมั่นคงประเทศ ปี 2565
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน : ผู้จัด
ผ่านระบบออนไลน์
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   

 
 
 
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator