กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ผู้บริหาร  >  นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ การนัดหมาย สรุป บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  ตุลาคม 2564      นัดหมายวันนี้   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10
1
11
2
12
3
13
1
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
2
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
2
30
1
31
1
นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
20 ตุลาคม 2564  
 
1 ตุลาคม 2564  13:30 - 31 ตุลาคม 2564  14:30
เรื่อง : ประชุมศอญ. จิตอาสา
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   ระบบ Zoom
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   

 
20 ตุลาคม 2564  09:30 - 20 ตุลาคม 2564  12:00
เรื่อง : จัดเตรียมนิทรรศการโควิด 19
สถานที่ :   พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   

 
 
 
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator