กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ผู้บริหาร  >  นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ การนัดหมาย สรุป บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  มกราคม 2565      นัดหมายวันนี้   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5
1
6
1
7
1
8
9 10
1
11 12
1
13
1
14
2
15
16
1
17
3
18
2
19
2
20 21
1
22
23 24
1
25
1
26
1
27
1
28
2
29
30 31
นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
18 มกราคม 2565  
 
17 มกราคม 2565  08:30 - 18 มกราคม 2565  17:30
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนผลงานคุณภาพ ปี 2565
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   กพร.ผู้จัด ผ่านระบบ Zoom
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   

 
18 มกราคม 2565  09:30 - 18 มกราคม 2565  14:00
เรื่อง : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค (ประชุมกรม) ครั้งที่ 1 / 2565
สถานที่ :   ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   

 
 
 
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator