ผู้บริหาร  >  นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

การนัดหมาย สรุป  
บันทึกการนัดหมาย | กลับหน้าแรก
  ธันวาคม 2564     งานวันนี้
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
1
2 3
2
4
5 6 7 8
1
9
1
10 11
12 13
1
14 15
2
16
2
17
1
18
19 20 21
2
22
1
23
2
24
1
25
26 27
1
28
1
29 30 31
 9 ธันวาคม 2564  

 
   
 วันที่-เวลา :   9 ธันวาคม 2564  14:00 - 9 ธันวาคม 2564  16:30
 เรื่อง :   ประชุมชี้แจงการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2565
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   ผู้จัด กยผ. : ผ่านระบบ Zoom
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   
 
  รหัสยกเลิก

 
 
บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  *** สำหรับเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล
 
เรื่อง :
สถานที่ :
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
รายละเอียด :
   
ที่ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
รหัสสำหรับยกเลิก   - ใช้สำหรับยกเลิกการนัดหมาย
 
 

กลับหน้าแรก
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001