ผู้บริหาร  >  นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

การนัดหมาย สรุป  
บันทึกการนัดหมาย | กลับหน้าแรก
  ตุลาคม 2564     งานวันนี้
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10
1
11
2
12
3
13
1
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
2
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
2
30
1
31
1
 25 ตุลาคม 2564  

 
   
 วันที่-เวลา :   1 ตุลาคม 2564  13:30 - 31 ตุลาคม 2564  14:30
 เรื่อง :   ประชุมศอญ. จิตอาสา
สถานที่ :   ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
รายละเอียด:   ระบบ Zoom
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   
 
  รหัสยกเลิก

 
   
 วันที่-เวลา :   25 ตุลาคม 2564  06:00 - 25 ตุลาคม 2564  17:00
 เรื่อง :   นิทรรศการโรคโควิด 19
สถานที่ :   พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
โทรศัพท์ :   0 2590 3959 - 60
   
 
  รหัสยกเลิก

 
 
บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  *** สำหรับเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล
 
เรื่อง :
สถานที่ :
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
รายละเอียด :
   
ที่ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
รหัสสำหรับยกเลิก   - ใช้สำหรับยกเลิกการนัดหมาย
 
 

กลับหน้าแรก
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001