ผู้บริหาร  >  นายแพทย์ไผท สิงห์คำ

การนัดหมาย สรุป  
บันทึกการนัดหมาย | กลับหน้าแรก
  ตุลาคม 2564     งานวันนี้
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
1
12
1
13 14 15
1
16
17 18 19
1
20
1
21 22 23
24 25
1
26 27
1
28 29 30
31
 25 ตุลาคม 2564  

 
   
 วันที่-เวลา :   25 ตุลาคม 2564  09:00 - 25 ตุลาคม 2564  16:30
 เรื่อง :   ประชุมงานวิจัยมุ่งเป้า
สถานที่ :   กองนวัตกรรมและวิจัย
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   กองนวัตกรรมและวิจัย
โทรศัพท์ :   3252
   
 
  รหัสยกเลิก

 
 
บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  *** สำหรับเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล
 
เรื่อง :
สถานที่ :
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
รายละเอียด :
   
ที่ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
รหัสสำหรับยกเลิก   - ใช้สำหรับยกเลิกการนัดหมาย
 
 

กลับหน้าแรก
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001