ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด ระยะแรกในห้องคลอด สถาบันบาราศนราดูร

- จตุพร วงศ์วัฒนากานต์ และประยูร พรหมทัต
- หัวเรื่อง: ภาวะเลือดออก
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

เลขทะเบียน : 100501
ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด ระยะแรกในห้องคลอด สถาบันบาราศนราดูร
ชื่อผู้แต่ง : จตุพร วงศ์วัฒนากานต์ และประยูร พรหมทัต
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : สถาบันบำราศนราดูร
จำนวนหน้า: 147 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] RB144 จ136ร 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract