ลงชื่อเข้าใช้งาน

ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฮีโมซอยเป็นตัววัดผลในการทดสอบความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมต่อยาในหลอดทดลอง.

- รุจิรา เลิศพร้อม.
- หัวเรื่อง: 1. การดื้อยา. 2. มาลาเรีย. 3.ยาต้านมาลาเรีย.
- วันที่เผยแพร่: 19/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

เลขทะเบียน : 100428
ชื่อเรื่อง : ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฮีโมซอยเป็นตัววัดผลในการทดสอบความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมต่อยาในหลอดทดลอง.
ชื่อผู้แต่ง : รุจิรา เลิศพร้อม.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : สระบุรี : ศุนย์อบรมโรคติดต่อนำโดยแมลง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 26 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC770 ร787ศ 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 19/01/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract