ลงชื่อเข้าใช้งาน

การประเมินความเสี่ยงและพัฒนาข้อเสอนเชิงนโยบายต่อการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน.

- ศศิธร ตั้งสวัสดิ์.
- หัวเรื่อง: การหกล้มในผู้สูงอายุ -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

เลขทะเบียน : 100418
ชื่อเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงและพัฒนาข้อเสอนเชิงนโยบายต่อการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน.
ชื่อผู้แต่ง : ศศิธร ตั้งสวัสดิ์.
ระดับตำแหน่ง: : ทรงคุณวุฒิ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรวคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค, 2563.
จำนวนหน้า: 14 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA288 ศ402ก 2563
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract