ลงชื่อเข้าใช้งาน

การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562.

- วิศรุต วงษ์สัตย์.
- หัวเรื่อง: 1. ข้าราชการพลเรือน -- ตำแหน่ง -- กรมควบคุมโรค 2. การจัดโครงสร้างภายใน -- กรมควบคุมโรค.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

เลขทะเบียน : 100375
ชื่อเรื่อง : การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562.
ชื่อผู้แต่ง : วิศรุต วงษ์สัตย์.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค, 2564.
จำนวนหน้า: 49 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] JQ1746.Z1 ว708ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2564
วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article