ลงชื่อเข้าใช้งาน

การศึกษารูปแบบกลไกการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในยุค Thailand 4.0

- ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล.
- หัวเรื่อง: 1.โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม 2.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 01/07/2565
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เลขทะเบียน : 100358
ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบกลไกการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในยุค Thailand 4.0
ชื่อผู้แต่ง : ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2564
จำนวนหน้า: 46 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC503.2 ช023ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 01/07/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract