ลงชื่อเข้าใช้งาน

การเกิดโรคลิเจียนแนร์ในนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปี 2553 - 2560

- ฆาลิตา อานนท์
- หัวเรื่อง: 1. โรคเกิดจากสิ่งแวดล้อม 2. โรคเกิดจากมลพิษทางน้ำ
- วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียน : 100356
ชื่อเรื่อง : การเกิดโรคลิเจียนแนร์ในนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปี 2553 - 2560
ชื่อผู้แต่ง : ฆาลิตา อานนท์
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นครศรีธรรมราช : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2564
จำนวนหน้า: 40 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA670 ฆ880ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract