ลงชื่อเข้าใช้งาน

Ferry Boat Injuries and Deaths in Pattaya, November 2013; Its Time for Thailand to Reclaim its Safe and Smile Traveling.

- Supharerk Thawillarp.
- หัวเรื่อง: 1.Water Accidents -- Prevention. 2. Accidents -- Prevention.
- วันที่เผยแพร่: 19/01/2565
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

เลขทะเบียน : 100302
ชื่อเรื่อง : Ferry Boat Injuries and Deaths in Pattaya, November 2013; Its Time for Thailand to Reclaim its Safe and Smile Traveling.
ชื่อผู้แต่ง : Supharerk Thawillarp.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : Nonthaburi : Bureau of Non-communicable Disease,Ministry of Public Health, Thailand, 2014.
จำนวนหน้า: 6 p.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.]WA250 S959F 2014. [2020]
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 19/01/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract