ลงชื่อเข้าใช้งาน

การทบทวนผลการใช้ SOS score ลดอัตราการเสียชีวิตจากภสวะติดเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัย.

- สมสิทธิ์ ศรีสันติสุข.
- หัวเรื่อง: 1.โรคเรื้อน. 2.ภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิต -- โรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2564
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

เลขทะเบียน : 100293
ชื่อเรื่อง : การทบทวนผลการใช้ SOS score ลดอัตราการเสียชีวิตจากภสวะติดเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัย.
ชื่อผู้แต่ง : สมสิทธิ์ ศรีสันติสุข.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค, 2563
จำนวนหน้า: 13 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC335 ส286ก 2563
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2563
วันที่เผยแพร่: 24/11/2564
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract