ลงชื่อเข้าใช้งาน

ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางตรวจสอบการบริหารเงินบำรุง.

- จุไรรัตน์ คุณาพิสิฐกุล.
- หัวเรื่อง: 1.กรมควบคุมโรค -- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ -- วิจัย. 2.การบริหารค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง.
- วันที่เผยแพร่: 28/09/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

เลขทะเบียน : 100250
ชื่อเรื่อง : ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางตรวจสอบการบริหารเงินบำรุง.
ชื่อผู้แต่ง : จุไรรัตน์ คุณาพิสิฐกุล.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค, 2562
จำนวนหน้า: 109 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA19 จ653น 2562
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2562
วันที่เผยแพร่: 28/09/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article