ลงชื่อเข้าใช้งาน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- สุธาทิพย์ ศรีหิรัญ
- หัวเรื่อง: แอลกอฮอล์
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: แอลกอฮอล์

เลขทะเบียน : 100507
ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชื่อผู้แต่ง : สุธาทิพย์ ศรีหิรัญ
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
จำนวนหน้า: 39 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] HD9391 ส784ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract