ลงชื่อเข้าใช้งาน

ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมปราศจากโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

- มยุรฉัตร เบี้ยกลาง, ลักษณาภรณ์ คงเจริญพรและ วราลักษณ์ ตังคณะกุล
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

เลขทะเบียน : 100505
ชื่อเรื่อง : ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมปราศจากโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
ชื่อผู้แต่ง : มยุรฉัตร เบี้ยกลาง, ลักษณาภรณ์ คงเจริญพรและ วราลักษณ์ ตังคณะกุล
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรมควบคุมโรค
จำนวนหน้า: 8 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] QW168.5.C8 ม186ผ 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2564
วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article