ลงชื่อเข้าใช้งาน

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันร่วมกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

- พิมพา เชิญผึ้ง
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

เลขทะเบียน : 100504
ชื่อเรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันร่วมกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ชื่อผู้แต่ง : พิมพา เชิญผึ้ง
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : สถาบันบำราศนราดูร
จำนวนหน้า: 95 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] QW168.5.C8 พ722ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2564
วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article