ลงชื่อเข้าใช้งาน

การประเมินยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 - 2564

- กนิน ธีระตันติกานนท์
- หัวเรื่อง: โรคติดต่อ
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

เลขทะเบียน : 100502
ชื่อเรื่อง : การประเมินยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 - 2564
ชื่อผู้แต่ง : กนิน ธีระตันติกานนท์
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
จำนวนหน้า: 154 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC100 ก123ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract