ลงชื่อเข้าใช้งาน

Rapid method through routine data to evaluate real‑world vaccine effectiveness against coronavirus disease 2019 (COVID‑19) infection: lessons from Thailand

- Natthaprang Nittayasoot และคนอื่นๆ
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

เลขทะเบียน : 100499
ชื่อเรื่อง : Rapid method through routine data to evaluate real‑world vaccine effectiveness against coronavirus disease 2019 (COVID‑19) infection: lessons from Thailand
ชื่อผู้แต่ง : Natthaprang Nittayasoot และคนอื่นๆ
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
จำนวนหน้า: 5 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] QW168.5.C8 N281R 2022
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2022
วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article