ลงชื่อเข้าใช้งาน

A Cluster of Coronavirus Disease (COVID-19) Cases Linked to a Restaurant during Early Local SARS-CoV-2 Transmission in Thailand

- Natthaprang Nittayasoot และคนอื่นๆ
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

เลขทะเบียน : 100498
ชื่อเรื่อง : A Cluster of Coronavirus Disease (COVID-19) Cases Linked to a Restaurant during Early Local SARS-CoV-2 Transmission in Thailand
ชื่อผู้แต่ง : Natthaprang Nittayasoot และคนอื่นๆ
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
จำนวนหน้า: 7 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] QW168.5.C8 N281C 2020
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2020
วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article