ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานผลการวิเคราะห์การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563.

- พิชญ์สินี พุ่มเหรียญ.
- หัวเรื่อง: 1. ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน -- บุคลากรกรมควบคุมโรค. 2.การวัดผลงาน.
- วันที่เผยแพร่: 25/07/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

เลขทะเบียน : 100455
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563.
ชื่อผู้แต่ง : พิชญ์สินี พุ่มเหรียญ.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 124 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] HD56.25 พ645ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 25/07/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article