ลงชื่อเข้าใช้งาน

การพัฒนาหลักสูตรอบรมอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวด้านสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Development of occupational health and safety training Course for migrant worker volunteers through Cooperative learning technique)

- อรพันธ์ อันติมานนท์.
- หัวเรื่อง: 1.อาชีวอนามัย -- แรงงานต่างด้าว. 2. สุขภาพ -- แรงงานต่างด้าว
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียน : 100454
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรอบรมอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวด้านสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Development of occupational health and safety training Course for migrant worker volunteers through Cooperative learning technique)
ชื่อผู้แต่ง : อรพันธ์ อันติมานนท์.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 49 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA440 อ245ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract