ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน (Development of return to woek management model).

- อรพันธ์ อันติมานนท์.
- หัวเรื่อง: ผู้ปวย -- การประเมิน
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

เลขทะเบียน : 100453
ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน (Development of return to woek management model).
ชื่อผู้แต่ง : อรพันธ์ อันติมานนท์.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 71 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WX158 อ245ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract