ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานการศึกษา เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ตามกระบวนการการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ตามโมเดล Kirkpatrick.

- นุชนารถ แก้วดำเกิง.
- หัวเรื่อง: เอชไอวี -- กลุ่มชายรักชาย
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เลขทะเบียน : 100450
ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษา เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ตามกระบวนการการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ตามโมเดล Kirkpatrick.
ชื่อผู้แต่ง : นุชนารถ แก้วดำเกิง.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 66 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC503.6 น826ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract