ลงชื่อเข้าใช้งาน

การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ต้องขังในเรื่อนจำ ระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว.

- อาจินต์ ชลพันธ์ุ.
- หัวเรื่อง: 1.การวินิจฉัยโรค -- เรือนจำ. 2. การตรวจคัดกรองโรค -- เรือนจำ.
- วันที่เผยแพร่: 21/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

เลขทะเบียน : 100448
ชื่อเรื่อง : การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ต้องขังในเรื่อนจำ ระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว.
ชื่อผู้แต่ง : อาจินต์ ชลพันธ์ุ.
ระดับตำแหน่ง: : ทรงคุณวุฒิ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค, 2564.
จำนวนหน้า: 12 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WB141 อ509ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2564
วันที่เผยแพร่: 21/07/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract