ลงชื่อเข้าใช้งาน

ความชุกของการติดเชื้อโรคหนองใน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเพศหญิง ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองใน คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร.

- มณฑาทิพย์ ศรีวรรณ.
- หัวเรื่อง: 1. หนองใน,โรค. 2. หนองใน,โรค -- การรักษา.
- วันที่เผยแพร่: 19/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เลขทะเบียน : 100430
ชื่อเรื่อง : ความชุกของการติดเชื้อโรคหนองใน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเพศหญิง ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองใน คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่ง : มณฑาทิพย์ ศรีวรรณ.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพณ : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรงพยาบาลบางรัก) สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 64 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC170 ม041ค 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 19/01/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article