ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.

- รัชนีกร กุญแจทอง.
- หัวเรื่อง: 1. โรคพยาธิใบไม้ตับ. 2. โรคพยาธิใบไม้ตับ -- การป้องกันควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 19/01/2566
หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ

เลขทะเบียน : 100429
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
ชื่อผู้แต่ง : รัชนีกร กุญแจทอง.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : ขอนแก่น : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค, 2563.
จำนวนหน้า: 168 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC805 ร379ค 2563
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 19/01/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract