ลงชื่อเข้าใช้งาน

การสอบสวนโรคมาลาเรีย ชนิด Plasmodium knowlesi รายแรก จจังหวัดสระบุรี เดือนมิถุนายน 2560.

- รุจิรา เลิศพร้อม.
- หัวเรื่อง: มาลาเรีย,โรค -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

เลขทะเบียน : 100427
ชื่อเรื่อง : การสอบสวนโรคมาลาเรีย ชนิด Plasmodium knowlesi รายแรก จจังหวัดสระบุรี เดือนมิถุนายน 2560.
ชื่อผู้แต่ง : รุจิรา เลิศพร้อม.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : สระบุรี : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 27 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC765 ร787ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract