ลงชื่อเข้าใช้งาน

การสอบสวนภาวะขาดวิตามินบี 1 ในกลุ่มลูกเรือประมง จังหวัดระนอง มกราคม 2559.

- อมรรัตน์ ชุตินันทกุล.
- หัวเรื่อง: 1. ภาวะพร่องวิตามินบี 1. 2. การขาดวิตามินบี 1 -- ลูกเรือประมง.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียน : 100426
ชื่อเรื่อง : การสอบสวนภาวะขาดวิตามินบี 1 ในกลุ่มลูกเรือประมง จังหวัดระนอง มกราคม 2559.
ชื่อผู้แต่ง : อมรรัตน์ ชุตินันทกุล.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นครศรีธรรมราช: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 93 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WD122 อ207ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract