ลงชื่อเข้าใช้งาน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการรักษาสำเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่คนไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย.

- อมรรัตน์ ชุตินันทกุล.
- หัวเรื่อง: 1. วัณโรค -- การรักษา
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: วัณโรค

เลขทะเบียน : 100425
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการรักษาสำเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่คนไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่ง : อมรรัตน์ ชุตินันทกุล.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นครศรีธรรมราช: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 80 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WF310 อ207ป 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract