ลงชื่อเข้าใช้งาน

การประเมินระบบเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562.

- จตุพร ทิพยทิฆัมพร.
- หัวเรื่อง: อุบัติเหตุทางถนน -- ฉะเชิงเทรา -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

เลขทะเบียน : 100423
ชื่อเรื่อง : การประเมินระบบเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562.
ชื่อผู้แต่ง : จตุพร ทิพยทิฆัมพร.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : ชลบุรี : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 11 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA250 จ032ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract