ลงชื่อเข้าใช้งาน

Serological differences after acute zika virus infections between children and adults: implication for use of a serological test.

- Jurai Wongsawat.
- หัวเรื่อง: Zika.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

เลขทะเบียน : 100394
ชื่อเรื่อง : Serological differences after acute zika virus infections between children and adults: implication for use of a serological test.
ชื่อผู้แต่ง : Jurai Wongsawat.
ระดับตำแหน่ง: : ทรงคุณวุฒิ
สำนักพิมพ์ : Nonthaburi : Office of the Qualified Committee, 2564.
จำนวนหน้า: 5p.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC524 J799S 2021
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract