ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในสถานศึกษาต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9.

- เบญจมาศ อุนรัตน์.
- หัวเรื่อง: โรคพยาธิใบไม้ตับ -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ

เลขทะเบียน : 100389
ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในสถานศึกษาต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9.
ชื่อผู้แต่ง : เบญจมาศ อุนรัตน์.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นครราชสีมา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา, 2564.
จำนวนหน้า: 122 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC805 บ817ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract