ลงชื่อเข้าใช้งาน

การพัฒนาสูตรตำรับครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบก : The development of physical sunscreen formulation containing centella asiatica extract.

- รัชนี วัฒนเรื่องรอง.
- หัวเรื่อง: 1. ครีมกันแดด. 2. ครีมกันแดด -- การผสมสารสกัดบัวบก.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

เลขทะเบียน : 100382
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรตำรับครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบก : The development of physical sunscreen formulation containing centella asiatica extract.
ชื่อผู้แต่ง : รัชนี วัฒนเรื่องรอง.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : สุมทรปราการ : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 66 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] RS431.S95 ร378ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract