ลงชื่อเข้าใช้งาน

การศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูดด้วยไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี : Stability study of non preservative dexamethazone eye drop extemporaneous preparationsby high performance liquid chromatography.

- รัชนี วัฒนเรื่องรอง.
- หัวเรื่อง: ยาหยอดตา
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

เลขทะเบียน : 100381
ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูดด้วยไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี : Stability study of non preservative dexamethazone eye drop extemporaneous preparationsby high performance liquid chromatography.
ชื่อผู้แต่ง : รัชนี วัฒนเรื่องรอง.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : สุมทรปราการ : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 82 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WW600 ร378ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract