ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานผลการศึกษาการจัดทำแบบประเมินค่างาน ตำแหน่งนายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา.

- วิศรุต วงษ์สัตย์.
- หัวเรื่อง: 1. การประเมินผลงาน 2.การวิเคราะห์งาน.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

เลขทะเบียน : 100377
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการจัดทำแบบประเมินค่างาน ตำแหน่งนายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา.
ชื่อผู้แต่ง : วิศรุต วงษ์สัตย์.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค, 2564.
จำนวนหน้า: 48 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.]HF5549 ว708ร 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2564
วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article