ลงชื่อเข้าใช้งาน

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค.

- วิศรุต วงษ์สัตย์.
- หัวเรื่อง: ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างอัตรากำลัง -- กรมควบคุมโรค
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

เลขทะเบียน : 100376
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค.
ชื่อผู้แต่ง : วิศรุต วงษ์สัตย์.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค, 2564.
จำนวนหน้า: 20 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] JQ1746 ว70ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2564
วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article