ลงชื่อเข้าใช้งาน

การสอบสวนภาวะขาดวิตามีนบี 1 ในกลุ่มลูกเรือประมงจังหวัดระนอง มกราคม พ.ศ.2559. : Beriberi outbreak investigatiob in commercial fishermen in ranong province, thailand, january 2016.

- อมรรัตน์ ชุตินันทกุล.
- หัวเรื่อง: 1. วิตามีนบี 1,ภาวะพร่อง. 2. ภาวะพร่องวิตามีนบี 1 -- กลุ่มลูกเรือประมง.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียน : 100374
ชื่อเรื่อง : การสอบสวนภาวะขาดวิตามีนบี 1 ในกลุ่มลูกเรือประมงจังหวัดระนอง มกราคม พ.ศ.2559. : Beriberi outbreak investigatiob in commercial fishermen in ranong province, thailand, january 2016.
ชื่อผู้แต่ง : อมรรัตน์ ชุตินันทกุล.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นครศรีธรรมราช: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2565.
จำนวนหน้า: 70 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WD122 อ207ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract