ลงชื่อเข้าใช้งาน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิของประชาชน ในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.

- ยุภาพร ศรีจันทร์.
- หัวเรื่อง: หนอนพยาธิ(โรค) -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 23/11/2565
หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ

เลขทะเบียน : 100369
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิของประชาชน ในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่ง : ยุภาพร ศรีจันทร์.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่, 2565.
จำนวนหน้า: 79 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC800 ย711ป 2565.
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 23/11/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract