ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานการศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาและอาการทางคลินิกของผู้ป่วย จากรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2559-2560.

- อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์.
- หัวเรื่อง: ทางเดินอากาศหายใจ,การติดเชื้อ
- วันที่เผยแพร่: 01/07/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ

เลขทะเบียน : 100362
ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาและอาการทางคลินิกของผู้ป่วย จากรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2559-2560.
ชื่อผู้แต่ง : อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2564
จำนวนหน้า: 25 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WF140 อ164ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 01/07/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract